RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00006
Kedvezményezett: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat

Jelen fejlesztés célja, hogy Domaszék község közigazgatási területére a hivatásforgalmi szempontokat figyelembe véve összefüggő, a meglévő hálózatokhoz csatlakozó kerékpárforgalmi létesítmények kerüljenek fejlesztésre. A tervezett nyomvonal egyik végpontja, maga a már meglévő kerékpárút, ami az 55. sz. főút mentén fut, a másik végpont az óvoda. A tervezett Észak-Déli szakasz feltárja a tőle Nyugatra lévő „új osztás” településrészt, valamint hozzájárul e terület és a településközpont kerékpáros összekötéséhez.

A fejlesztés több ponton is illeszkedik Csongrád megye területfejlesztési programjához. Szükségszerűségét Szeged, Mórahalom, Ásotthalom szomszédos települések felé irányuló egyre erősödő turisztikai felhasználás is indokolja. A fejlesztéssel olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedés tud megvalósulni Domaszéken és szomszéd települései (Szeged és Mórahalom) között, mely hozzájárul(hat) az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi és települési környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó  céljainak a teljesüléséhez is. A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel került megtervezésre.